İslam Nedir? İslam Hakkında Bilgi

Bu makalemiz, ülkemizde en yaygın dini inanış olan İslam üzerinden, İslam nedir sorusu çerçevesinde ilerleyecektir. İslam nedir, sorusu etrafında şekillenecek olan makale, Allah, peygamber, Kur’an-ı Kerim, ayet, hadis, ezan, müslüman gibi kavramlar hakkında da bilgi içerecektir. 

İdeolojiler, dinler, mitolojiler ve yazarların sürekli beslendiği tüm konular üzerine yoğunlaşmaya çalışacağımızı yayımladığımız duyuru ile belirtmiştik. Bu bilgilerin okurlarımız için, yazar adayları için faydalı olacağını umuyoruz.

İslam Nedir? Kavramlar Hakkında Ön Bilgi

İslam, Hazreti Muhammed’in, Allah’tan aldığı vahiyler ile yaydığı, kuralları Kur’an’da bulunan dindir. 

Her ne kadar çoğunluğu müslüman olan bir ülkede yaşıyor olsak bile, bazı kavramların üzerinde durulması gerektiğinin bilincindeyiz. Bu yüzden, bazı temel kavramları açıklayarak başlıyoruz.

Allah: Tanrı, yaratıcı. İslam dini içerisinde, başlangıcı ve sonu olmayan, ebedi anlamına gelir. Evrenin, cennet ve cehennemin, insanların ve tüm canlıların yaratıcısıdır.

Peygamber: Allah’ın, yeryüzündeki insanları doğru yola sevk etmesi için gönderdiği elçi. Allah’tan vahiy yoluyla aldığı emirleri, insanlara ileten kişi.

Kur’an-ı Kerim: İslam dininin kutsal kitabı. Allah’ın vahiy yoluyla peygambere verdiği emirlerin yazılı olduğu kitap.

Ayet: Kur’an içerisinde yer alan her cümleye verilen ad. 

Hadis: Hazreti Muhammed’in, müslümanlar tarafından büyük değer verilen sözleri, davranışları.

Ezan: Müezzinin, müslümanları namaza davet ederken yüksek sesle okuduğu kutsal sözler.

Müslüman: Din olarak İslam’ı benimsemiş kişi.

Cennet: Günah işlememiş ya da Allah tarafından affedilmiş kişilerin öldükten sonra gidebileceği güzellik dolu yer.

Cehennem: Günahkarların öldükten sonra gideceği ve ceza çekecekleri yer.

Cebrail: Allah’ın emirlerini peygambere ulaştıran melek.

Mezhep: Bir dinde ortaya çıkan görüş ayrılıklarının ve yorum farklılıklarının sonucu, inanç ve davranış bakımından farklılıklarla ortaya çıkan büyük topluluklar.

İslam’ın Beş Şartı

  • Kelime-i şehadet getirmek,
  • Namaz kılmak,
  • Zekat vermek,
  • Oruç tutmak,
  • Hacca gitmek.

Kısaca İslam Tarihi

İslam dininin başlangıcı olarak, 610 yılı kabul edilir. Nur dağındaki Hira mağarasında, Hazreti Muhammed’e Allah tarafından ilk vahiy tebliğ edilmiştir. Cebrail tarafından getirilen ilk emir “Oku!” olmuştur.

İslam dini dört ana alanda incelenir; Hazreti Muhammed dönemi, hilafet dönemi, saltanat devletleri dönemi ve modern dönem akımları.

İslam tarihi açısından en önemli dönem, Asr-ı Saadet olarak da bilinen, Hazreti Muhammed’in yaşadığı dönemdir. Asr-ı Saadet kendi içinde Mekke ve Medine dönemleri olarak ikiye ayrılmaktadır.

Dört Halife Dönemi

Sırasıyla halifeler şu şekildedir; Ebu Bekir, Ömer bin Hattab, Osman bin Haffan, Ali bin Ebu Talip. Şii kaynaklar bu sıralamayı dikkate almaz, halifeliğin Ali bin Ebu Talip ile başladığını ve ardından imamların geldiğini belirtir.

İslam Dini Mezhepleri

Mezhepler, yorum ve inanış farklılıkları neticesinde, davranış ve kabullenme konusunda farklılıklar gösterebilmektedir. Bu farklılıklar, kutsal kitaplar, hadisler ve dönem şartları incelenerek ortaya konulmuştur. En büyük bilinen farklılıklar, namaz kılma şekilleri, abdest alma tarzları ile görülmektedir.

Dört büyük mezhep bulunmaktadır. Bunlar:

Hanefi Mezhebi: İmam Ebu Hanefi’nin ismini almıştır.

Şafii Mezhebi: İmam Şafii’nin ismini almıştır.

Maliki Mezhebi: İmam-ı Malik’in ismini almıştır.

Hanbeli Mezhebi: İmam Ahmed İbni Hanbel’in ismini almıştır.

İslam nedir sorusunun yanıtını verdiğimiz makalemizde aynı zamanda halifeler, mezhepler ve önemli kavramlar üzerinde de durduk. Türkiye’nin büyük çoğunluğu İslam dinine mensup olduğu için çok fazla ayrıntıya girmeye gerek duymadık. Bundan sonraki süreçte, Türkiye’de az bilinen semavi dinler ve neredeyse hiç bilinmeyen diğer dinler hakkında da bilgi aktarımı sağlıyor olacağız.

Yazar: Baturalp İlkay Gülten

Odyometrist. Anı Hırsızı isimli öykü kitabının yazarı. YazarOlmak.com'da yazar ve yazar adaylarıyla beraber kendini geliştirmeye çalışan bir gönüllü.

Yazılar E-posta Adresinize Gelsin
Hiçbir Şeyi Kaçırmayın

Nasıl yazar olunur? Kitap yayımlatmak neden zor? Bir öykü kaleme alırken nelere dikkat edilmesi gerekir? Başarılı yazarların yazar adaylarına önerileri nelerdir? Gibi sorular soruyorsanız, cevapları e-posta kutunuza gelsin.

Abonelik için teşekkürler

Bir şeyler yanlış gitti.

Yorum Yazın

Yazılar E-posta Adresinize Gelsin
Hiçbir Şeyi Kaçırmayın

Öğrenme isteğiyle dolu olanların arasına katılın

Abonelik için teşekkürler

Bir şeyler yanlış gitti.